Kennisbank : PerfectView CRM > Issues
Bij het opstarten van de PerfectView Designer verschijnt de volgende foutmelding: Kan de ordinaal 1 niet vinden in dll-bestand. C:Windowssystem32sqlunirl.dll Deze foutmelding is op te lossen door het genoemde DLL bestand te vervangen door een nieuwere...
Is het de wens dat een memoveld niet zichtbaar is? Dan is het waarschijnlijk ook de bedoeling dat deze via het knopje 'Open veld in apart venster (F8)' ook niet benaderbaar is. Om dit te bereiken dient het volgende gedaan te worden middels de Designer: ...
Indien u een nieuwe Windows 7 computer heeft en hierop PerfectView heeft geinstalleerd, komt het voor dat de datumnotatie in PerfectView niet juist is. De oplossing hiervoor is om de regionale instellingen een keer opnieuw toe te passen.  Ga hiervoor ...
Bij het gebruik van Windows 7 64x is het mogelijk dat een dochterlijst niet volledig wordt weergegeven. U ziet dan de onderstaande melding:   StaticCtl_ControlName     Dit kan ontstaan indien de dochterlijst een automatic resize heeft aan de ond...
Wanneer een persoon een voorwerp is verloren of heeft gevonden, dan kan deze daarvan melding doen via de website www.verlorenofgevonden.nl Deze persoon moet dan een aantal verplichte velden invullen zoals bijvoorbeeld kleur en vindplaats. Deze velden corr...
Foutmelding: "de Oracle Provider voor OLE DB is niet geinstalleerd"Deze foutmelding betekend dat de client pc (met pv voor oracle) probeert de library's te benaderen, welke hij op de client-pc zelf niet kan vinden omdat deze niet aanwezig zijn. ...
Bij keuzelijsten waar een waarde toegevoegd kan worden (door deze in het veld in te typen) is het ook mogelijk om deze weer te verwijderen. Doe hiervoor het volgende: Houdt de muis boven de waarde die verwijderd dient te worden, zodat deze blauw word...
In dit document worden de verschillende mogelijkheden van het maken van koppelingen uitgelegd. Omschrijving Met behulp van koppelingen kunnen gegevens tussen verschillende kaarten uitgewisseld worden. Meestal zal deze gegevensuitwisseling plaats hebben tu...