Kennisbank : PerfectView CRM > Algemeen
Het is mogelijk om binnen Bezwaar & Beroep de volgnummers aan te passen zodat deze gevuld worden met het jaartal waarin gewerkt wordt.In onderstaande instructies gaan wij er gemakshalve vanuit dat wij wisselen van 2008 naar 2009.* Zorg ervoor dat iede...
"fout 429" Deze foutmelding wijst op een incomplete installatie van Crystal reports of het ontbreken van de installatie. De beste oplossing voor dit probleem is het herinstalleren van het onderdeel Crystal Reports. Indien u niet over de install...
Een medewerker heeft op een relatiekaart geblokkeerd. Er staat nadat je op Wijzigen kaart klikt: "deze kaart is .. maanden .. dagen .. uren .. minuten.. seconden..geblokkeerd door perfecttview op computer 'WS.....' . Bij de kaart staat een geel icoon...
Gebruiker van postcodeboek merken na een update dat het automatisch aanvullen van adressen niet meer correct werkt. Hiervan is de oorzaak dat vanaf PerfectView versie 9.3B het postcodeboek niet meer standaard wordt meegeinstalleerd. Dit is namelijk een lo...
Omschrijving Hoe kan ik de voorbeeldapplicatie Relatiebeheer Professioneel leegmaken, zodat ik met een nieuwe database kan beginnen? Oplossing Ga via de Windows Verkenner naar de map RELBEH (Relatiebeheer Professioneel). Kopieer alle bestanden in deze map...
Omschrijving Is het mogelijk het splashscreen(opstartscherm) te onderdrukken bij het opstarten van het programma PerfectView 9? Oplossing Het is NIET mogelijk het splashscreen te onderdrukken bij het...
Omschrijving Is het mogelijk om de achtergrond van het splashscreen(opstartscherm) aan te passen? Oplossing Dit is mogelijk. Plaats in de map waar PerfectView geïnstalleerd staat (in de meeste gevallen C:\Program files\PerfectView\) een afbeelding in JPG ...
Hoe voeg ik een medewerker toe aan PerfectView?Klik op Instellingen in het Startvenster. Klik op Medewerkers in venster Instellingen. Klik op Nieuwe kaart (CTRL+N). Voer de gegevens van een medewerker volledig in, deze kunnen worden gebruikt in samenvoegd...
Bij het doorlopen van de lijst in een applicatie worden niet alle kaarten weergegeven.Men zou zeggen dat kaarten 'kwijt' zijn. Dit is echter niet het geval.Als er gebruik gemaakt wordt van SQL of Oracle, kan er maar een maximaal aantal kaarten in de lij...