Kennisbank : PerfectView CRM > Installeren
Als op Windows 7 of Windows Server 2008 (als Terminal Server) PerfectView geïnstalleerd wordt, moet u eraan denken om PerfectView als uitzondering toe te voegen in de instellingen van DEP (Data Execution Prevention). Dit doet u als volgt: - Ga naar Sta...
Indien gebruik gemaakt wordt van een SQL 2008 database server als opslag structuur voor PerfectView dan dient met de volgende zaken rekening gehouden te worden: Er dient minimaal gebruik gemaakt te worden van PerfectView versie 9.4b (build 447) gebr...
BESCHIJVING: Een mogelijke corruptie in de PerfectView database bestanden bij gebruik van een Microsoft ® Windows Vista-werkstation of Microsoft Windows 2008 (R2) Server voor het hosten van bestanden middels netwerk sharing, die vervolgens worden geop...
OMSCHRIJVING Wat zijn de verschillende mogelijkheden om PerfectView 9.x te installeren? Oplossing Als u PerfectView voor het eerst installeert, moet u beschikken over een geldig licentiecertificaat. Als u later een extra onderdeel wilt installeren of ee...
Omschrijving Na de installatie van PerfectView doen sommige snelkoppelingen het niet meer en krijg ik de melding "deze actie is alleen toegestaan voor geregistreerde producten". Oplossing ...
Relevantie: PerfectView 8+9 ALGEMEEN: Indien u in uw PerfectView installatie een onderdeel niet naar behoren werkt, nieuw wilt installeren of wilt verwijderen, volg dan de stappen in deze korte handleiding. Deze handleiding is geschreven mbv een ins...