Kennisbank

Bij het opstarten van de PerfectView Designer verschijnt de volgende foutmelding: Kan de ordinaal 1 niet vinden in dll-bestand. C:Windowssystem32sqlunirl.dll Deze foutmelding is op te lossen door het genoemde DLL bestand te vervangen door een nieuwere...
"PerfectView heeft exclusieve rechten nodig en deze kunnen niet worden verkregen" Wanneer er een gebruiker de Designer heeft gebruikt om bepaalde aanpassingen te doen terwijl PerfectView zelf nog actief was, doet deze foutmelding zich voor. De oplossi...
OMSCHRIJVING Ik ben de werkbalk "Hoofdmenu" kwijt in PerfectView 9 of de Designer van PerfectView 8 of 9. Hoe krijg ik deze terug? Oplossing Let op! Deze oplossingen zijn niet zonder risico; als er iets verkeerds wordt verwijderd dan kan dit drast...
Meest populaire artikelen 
 
Nieuwste artikelen