Kennisbank: PerfectView CRM > Scripts
Hoe kan ik het openen van een PerfectView toepassing(*.pv) beveiligen met een wachtwoord
Geplaatst door - NA -, Last modified by aan 15 August 2008 08:48
Omschrijving
Hoe kan ik het openen van een PerfectView toepassing(*.pv) beveiligen met een wachtwoord ?

Oplossing
Maak in script een functie OpenTest()

 

Function OpenTest()
 
If FileType = ftPerfectView8 Then
 OpenTest = InputS(
"Geef wachtwoord in","",10, isPassword + isRequired) = "WachtWoord"
 
Else
 OpenTest =
True
 
End If
End Function

Vervang "WachtWoord" voor het betreffende wachtwoord bijvoorbeeld "2as812" Roep deze functie aan bij de rechten van de applicatie via de PerfectView Designer. Kies in de vertikale werkbalk voor de optie Opties. In het tabblad Rechten kunt u nu de rechten instellen voor het openen van deze toepassing in PerfectView.

Hierna volgt een versie met een loop erin:

 

Function Aanmelden()
Dim Response

 Aanmelden =
False

 Response = InputS(
"Vul het wachtwoord in.Aanmelden is alleen nodig" & vbCrlf & _
 
"wanneer u een medewerker bent van de organisatie PerfectView.", ,11, isPassword + isRequired )
 
Do While Response <> ""
 
Select Case Response
 
Case "PerfectView"
 Aanmelden =
True
 
Exit Do
 
Case Else
 Msgbox
"Vul het juiste wachtwoord in. Aanmelden is alleen nodig " & vbCrlf & _
 
"wanneer u een medewerker bent van de organisatie PerfectView.", vbOkOnly, "PerfectView"
 Response = InputS(
"Vul het wachtwoord in.", , 11, isPassword)
 
End Select
 
Loop
End Function

 

 

(364 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)