Kennisbank: PerfectView CRM > Scripts
Hoe kan ik een vaste selectie maken om alle dubbele adressen te selecteren op basis van de velden Postcode - Huisnummer
Geplaatst door - NA -, Last modified by aan 15 August 2008 08:45

Omschrijving
Hoe kan ik een vaste selectie maken om alle dubbele adressen te selecteren op basis van de velden Postcode - Huisnummer

Oplossing
Voer in de betreffende toepassing de volgende wijzigingen door via de PerfectView Designer:

  • Maak een kopie/back-up van de bestaande situatie.
  • Open de betreffende toepassing in de PerfectView Designer.
  • Kies in de verticale werkbalk voor de optie Indexen.
  • Maak een nieuwe index met de naam : Postcode_HuisNr en zet hierin de velden Postcode en HuisNr.
  • Maak een nieuwe formule van het type Tekst met de naam frmPostcode_HuisNr en geef deze formule de volgende inhoud:

FillOut(Postcode,7) & " " & FillOut(HuisNr,5)

waarbij het getal 7 in dit voorbeeld de lengte is van het veld Postcode en het getal 5 de lengte is van het veld HuisNr.

  • Kies in de verticale werkbalk voor de optie Velden en formules.
  • Maak een nieuwe formule van het type Ja/nee met de naam frmIsDubbel en geef deze formule de volgende inhoud:

Not EmptyField(FillOut(Postcode,7)) And Trim(frmPostcode_HuisNr) = RTrim(RTrim(EvalNext("frmPostcode_HuisNr ", "Postcode_HuisNr"))) Or (frmPostcode_HuisNr = RTrim(EvalPrevious("frmPostcode_HuisNr ", "Postcode_HuisNr")))

  • Kies in de verticale werkbalk voor de optie Selecties.
  • Maak een nieuwe vaste selectie met de naam Dubbele adressen waarbij als selectieformule frmIsDubbel = True ingesteld wordt.

Met deze vaste selectie worden alle kaarten geselecteerd waarvan de combinatie van de velden Postcode en HuisNr meerdere keren voorkomen.

(309 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)