Kennisbank: PerfectView CRM > Selecties
Hoe kan ik een selectie omdraaien?
Geplaatst door - NA -, Last modified by aan 15 August 2008 08:41

Omschrijving
Hoe kan ik een selectie omdraaien?
Dit wil zeggen: Geselecteerde kaarten deselecteren, niet geselecteerde kaarten selecteren.

Oplossing
Via onderstaand stuk PerfectView Script kan je bestaande selecties omdraaien.

Sub Onlabel19Click()
ReverseSelection
End Sub

Function ReverseSelection
Dim nCount
nCount = 0
ShowSelectedOnly = False
FirstRecord 
Do 
If ActiveSelection.Selected Then 
Unmark
Else
Mark
nCount = nCount + 1 
End If
Loop
Until MoveNext = False
MsgBox "Er zijn " & nCount & " kaarten geselecteerd!", vbOKOnly, "PerfectView"
End Function

Als je nu in de kaartopmaak op label 19 klikt zal de selectie worden omgedraaid.

(248 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)