De voornaamste veranderingen in PerfectView 9.2a ten opzichte van eerdere versies.
Geplaatst door - NA -, Last modified by aan 15 August 2008 08:27

Algemeen

Compatibiliteit met eerdere versies
PerfectView 9.2a is uitwisselbaar met eerdere versies 9.1* en 8.1* van PerfectView. Gemengd gebruik tussen 9.2a en andere versies is NIET mogelijk door index verschillen en verschillen in de toepassingsbestanden.

Beveiligingscertificaten
PerfectView heeft de beveiligingscertificaten vernieuwd.

Postcodeboek
Het updaten van postcodeboek is niet langer gekoppeld aan een nieuwe versie van PerfectView.

Beperking Platform ondersteuning
PerfectView 9.2 wordt niet meer ondersteund op de volgende platforms:
Windows 95, Windows 98, Windows ME.

Bijzondere aandacht bij Upgrade
De eerste keer dat een toepassing geopend wordt, die door een oudere versie gemaakt is,
heeft u exclusief toegang nodig met schrijfrechten, omdat de indexen moeten worden omgezet naar
de nieuwe struktuur; dit gebeurt automatisch en kost enige tijd. Als hierbij foutboodschappen verschijnen, is dat niet alarmerend; in dat geval moet na de conversie de applicatie afgesloten worden en opnieuw opgestart worden.

PerfectView Algemeen (Dbase, Oracle en Microsoft SQL server)

Minder automatische refreshes
PerfectView 9.2a is geoptimaliseerd voor multi-user gebruik. Om te voorkomen dat database servers vastlopen,
wordt niet meer voortdurend de data op uw scherm gesynchroniseerd met wijzigingen van andere gebruikers.

Het blijft mogelijk om zowel handmatig, met de F5-toets, als programmatisch, d.m.v. het refresh-commando, de synchronisatie uit te voeren wanneer u dat wenst.

Email archiveren
Email wordt verkeerd gearchiveerd wanneer er gearchiveerd wordt naar een alternatief contact persoon en deze persoon heeft geen ingevuld email adres. Dit probleem is verholpen.

Default knop sloot meteen de optie dialoog. Dit gedrag is aangepast.

Tijdens het archiveren kan het gebeuren dat de dialoog met de gebruiker niet op het scherm verschijnt, waardoor gebruiker genoodzaakt is om de dialoogwindow zelf te activeren. Dit is verbeterd.

De GroupWise koppeling archiveert nu email op het tijdstip van ontvangen i.p.v. gelezen.

Email velden
Sommige interne email adressen, waaronder x400 adressen, werden gezien als ongeldige email adres. Dit gedrag is aangepast.

Email versturen
PerfectView gebruikt nu de Microsoft Windows email profiel instellingen zodat mailen via verschillende profielen mogelijk wordt.

Tijdens het opsplitsen van email adressen in de emailing functionaliteit werd er in sommige situaties een verkeerde opsplitsing gemaakt. Dit gedrag is aangepast.

Lage kleuren systemen
PerfectView past het kleuren gebruik van plaatjes en iconen nu automatisch aan zodra het besturingssysteem op 256 of minder kleuren is ingesteld.

Rapporten
Het is nu mogelijk om in een rapport een tekst veld als bron voor een memo component te gebruiken.

Voorloop binnen rapporten konden geen spaties bevatten. Dit gedrag is aangepast.

Afdruk dialoog is aangepast en ondersteund nu ook een volgorde en aantal pagina’s.

Afdruk dialoog toonde soms verkeerde standaard papier formaten. Dit gedrag is aangepast.

Zichtbaarheid van velden werd niet goed uitgerekend. Dit probleem is opgelost.

Rapport hoofd werd niet getoond bij een rapport van 1 pagina. Dit gedrag is aangepast.

Export van rapporten over bestaande bestanden genereerde extra nummering van bestanden. Dit gedrag is aangepast.

Eigen rapporten
De eind gebruiker heeft nu de mogelijkheid om zijn eigen rapporten te definieren binnen de PerfectView toepassing.

Samenvoegen
De samenvoeg werkbalken van Microsoft Word werden soms ook getoond wanneer dit niet nodig was. Dit probleem is opgelost.

Overige documenten werden tijdens een samenvoeg actie soms gemaximaliseerd. Dit gedrag is aangepast.

Samenvoegen naar email op een gekoppeld email veld kon in sommige gevallen mislukken. Dit probleem is opgelost.

Nieuwe sjabloon kon in sommige gevallen een huidig actieve sjabloon overschrijven zonder bevestiging. Dit gedrag is aangepast.

Samenvoegen zonder een beschikbare tijdelijke map gaf een verkeerde foutmelding. Dit gedrag is aangepast.

Selecties
Het toevoegen van een conditie aan een geopend selectiebestand kon mislukken.
Dit probleem is verholpen.

Sorteer volgorde eigen selecties is alfabetisch wanneer er geen specifieke sorteer volgorde is ingesteld.

Verwijderen geselecteerde kaarten stelde na een “ja op alles” in sommige gevallen toch nog een nieuwe vraag.
Dit gedrag is aangepast.

Het is vanaf deze versie mogelijk om in selectie condities de waarde direct vanuit een script op te vragen.

Gebruikers instellingen
De ondersteuning om gebruikers instellingen te bewaren is verbeterd.

Eigenschappen dialoog
Het eigenschappen dialoog toont soms geen aantallen rapporten en samenvoeg definities. Dit gedrag is aangepast.

Zoeken
De zoekdialoog hield in sommige gevallen geen rekening met de lengte van het zoek index veld. Dit gedrag is aangepast.

Opzoeklijsten
Opzoek opties zoals wijzigbaar welke door script worden toegewezen werden alleen toegewezen tijdens het openen van de toepassing. Dit gedrag is aangepast.

Zoeken op omgekeerde index
Het zoeken op omgekeerde indexen was erg langzaam. Dit gedrag is aangepast.
Selecties kunnen geen gebruik maken van omgekeerde indexen.

Memo velden
Na het uitvoeren van een eigen selectie waren de schuifbalken van sommige memo velden niet meer aanwezig. Dit gedrag is aangepast.

Memo velden ondersteunen nu woord omslag.

Module support
Vanaf deze versie is het mogelijk om module support te gebruiken voor het groeperen van losse toepassingen in een module file.

Rechten meldingen
Sommige rechten toonde altijd een melding of geen melding ook wanneer dit wel was ingesteld. Dit gedrag is aangepast.

Word invoeg programma
Wanneer het Microsoft Word invoeg programma was geladen werd de inhoud van het clipboard verwijderd. Dit gedrag is aangepast.

Word integratie
In PerfectView Designer gedefinieerde rapporten kunnen direct vanuit Word aangeroepen worden

Tabbladen
Sommige teksten op tabbladen werden verkeerd weergegeven. Dit probleem is opgelost.

Partiële velden in indexen
Het gebruik van partiële velden in een index definitie kon verdwijnen als een applicatie werd aangepast. Dit kon leiden tot foutieve sortering. Dit probleem is opgelost.


Lijsten
Een applicatie kan nu meerdere lijstdefinities bevatten, waarvan er 1 standaard is. Het is mogelijk gemaakt, dat elke gebruiker zelf kan schakelen tussen de verschillende lijstdefinities.

De gebruiker kan ook buiten PerfectView Designer om een eigen lijstdefinitie maken, opslaan en gebruiken.
Lijsten kunnen nu ook in de vorm van een agenda getoond worden.

Lijstopmaak agenda
Er kan nu ook gekozen voor een agenda opmaak van de lijst.

Dochterlijsten
In dochterlijsten kan nu ook – dmv script - tussen verschillende lijstdefinities geschakeld worden.

Koppeling en omgekeerde indexen
In sommige gevallen werd een koppeling onjuist gerepresenteerd wanneer er een omgekeerde index werd gebruikt in de koppeling.


Telefooncentrale (TAPI) ondersteuning
PerfectView ondersteunt TAPI 3.0. Waardoor het mogelijk wordt om via TAPI in en uitgaande gesprekken te voeren.

Optimalisatie methoden
9.2 beschikt over twee nieuwe optimalisatie instellingen. De instellingen maken het mogelijk om toepassingen en (plop) velden uitgesteld op te halen. Uitgesteld afsluiten kan vooral tijdens het opstarten van een oplossing aanzienlijke snelheids winst opleveren.

Telefoongesprek archivering
PerfectView kan telefoongesprekken archiveren.

Geïnstalleerde oplossingen
Het product bevat een lijst met geïnstalleerde PerfectView oplossingen en hun bestandlocaties.

HTML Dialogen
PerfectView 9.2 bevat ondersteuning om HTML dialogen binnen een oplossing te gebruiken.

Web Service ondersteuning
Het product bevat ondersteuning voor het aanroepen van web services.

VCard ondersteuning
PerfectView 9.2 bevat ondersteuning voor import en export van VCARDs.

PerfectView voor Microsoft SQL server

Licentie
PerfectView Import verwachte tijdens migratie van dbase naar SQL een dbase licentie. Dit gedrag is aangepast.

Verwijderde kaarten
Verwijderde kaarten onder PerfectView voor SQL server werden meegenomen als unieke onverwijderde kaart. Dit gedrag is aangepast.

Verwijderde kaarten werden verkeerd getoond bij het eigenschappen dialoog. Dit gedrag is aangepast.

Indexen
Verwijderde indexen in de toepassing worden nu ook van de server verwijderd.

Openen / opslaan selectie dialoog

De vergroten / verkleinen van de open en opslaan dialoog van selecties toonde verkeerde component groten. Dit gedrag is aangepast.

SQL2005 Support
Miv. 9.2 wordt MSSQL 2005 ondersteund. Als gevolg hiervan kan niet meer gemigreerd worden naar een nieuwe database.

PerfectView Designer

Opslaan en testen
Tijdens het gebruik van de "opslaan en testen" functie werd de toepassing op sommige momenten niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

Opslaan
Wanneer er meerdere toepassingen waren geopend en gewijzigd toonde PVD de verkeerde melding. Dit gedrag is opgelost.

Openen
Vanaf deze versie wordt er een bericht getoond wanneer er een oudere versie van de .pv file geopend wordt en niet meer in deze oude versie geopend kan worden nadat de toepassing is bewaard.

Afbeeldingvelden
Weergave opties werden niet altijd bewaard. Dit probleem is opgelost.

Start index & start selectie
Start index en selectie konden tegelijk worden ingesteld. Dit gedrag is aangepast.

Upgrade
Wanneer een .pv file eenmaal bewaard is onder versie 9.2 dan kan het niet meer gebruikt worden met een oudere versie.

Herindexeren
Wanneer de database opnieuw geïndexeerd wordt, wordt de applicatie eerst bewaard in de 9.2 waardoor de .PV file niet meer in een oudere versie geopend kan worden. Er wordt een melding getoond om dit mee te delen, waarbij de gebruiker de optie heeft om de actie te annuleren.

Script bibliotheek
PVD kan nu ook script-bibliotheeken onderhouden. Dat zijn tekst bestanden die script bevatten en een extensie pvx hebben. Een script bibliotheek gebruik je als een include module in je script, bijvoorbeeld als je bepaalde standaard functies in meerdere applicaties wilt gebruiken. PV kan de script bibliotheek direct bij het opstarten van je applicatie meeladen, of op een later moment. In dat geval moet je de loadlibrary functie gebruiken.

Optimalisatie methoden
9.2 beschikt over twee nieuwe optimalisatie instellingen. De instellingen maken het mogelijk om toepassingen en (plop) velden uitgesteld op te halen. Uitgesteld afsluiten kan vooral tijdens het opstarten van een oplossing aanzienlijke snelheids winst opleveren.

PerfectView Import

Bron bestand
Wanneer het bron bestand in gebruik was gaf PerfectView import geen foutmelding. Dit gedrag is aangepast.

Comprimeren
Comprimeren op een databestand zonder kaarten of een afwezig databestand maakte het aanpassen in de designer daarna onmogelijk. Dit probleem is opgelost.

PerfectView internet SDK

Tijdelijke bestanden
Soms werden niet alle tijdelijke bestanden opgeruimd. Dit probleem is opgelost.

(333 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)