Installeren PerfectView 9
Geplaatst door Admin, Last modified by Servicedesk PerfectView aan 16 April 2015 15:05

Omschrijving
Wat zijn de verschillende mogelijkheden om PerfectView 9.x te installeren?

Oplossing
Als u PerfectView voor het eerst installeert, moet u beschikken over een geldig licentiecertificaat. Als u later een extra onderdeel wilt installeren of een reparatie wilt uitvoeren, kunt u gebruik maken van de licentiegegevens die u tijdens de eerste installatie hebt ingevoerd.

Er zijn drie mogelijke installatieprocedures. U kiest de procedure die bij uw bedrijfssituatie past:

1.

Stand alone-installatie

U installeert PerfectView op een PC.

2.

Netwerkinstallatie

U installeert PerfectView op een aantal werkstations in een netwerk. Als u PerfectView in een team gaat gebruiken  (bijvoorbeeld een verkoopafdeling) dan is het aan te raden een netwerkinstallatie uitvoeren.

3.

Windows 2000 Software Deployment

Dit een netwerkinstallatie waarbij de beheerder precies kan bepalen op welke werkstations PerfectView wordt geïnstalleerd

Door het gebruik van een netwerkinstallatie of Windows 2000 Software Deployment gebruiken alle PerfectView-gebruikers dezelfde PerfectView-versie. Bovendien kunt u precies bepalen welke onderdelen van PerfectView per gebruiker worden geïnstalleerd.

 

Stand alone-installatie
U gebruikt de stand alone-installatie als u PerfectView op één bepaalde PC wilt installeren. PerfectView is na het voltooien van de installatieprocedure direct gereed voor gebruik.

 1. Plaats de PerfectView installatie cd-rom in het cd-station van uw PC. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart:

  PerfectView setup - Welkom bij PerfectView setup

  Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, kiest u voor Uitvoeren in het menu Start van Windows. Voer het volgende commando in:
  D:\Setup.exe
  Waarbij "D:" de stationsletter van uw cd-rom-station is:
  Klik op OK en de installatieprocedure wordt gestart.
 2. Klik op Volgende.
 3. Neem uw licentiegegevens over van het licentieoverzicht.
  Markeer PerfectView basislicentie om PerfectView te installeren. Markeer PerfectView Designer gebruikerslicentie om ook PerfectView Designer te installeren.

  PerfectView setup - Invoeren PerfectView basislicentie

  Alle licentiegegevens worden in een centraal bestand opgeslagen. De locatie van dit bestand wordt automatisch bepaald, maar kan worden gewijzigd. Hierdoor kunt u het licentiebestand op een centrale plaats bewaren.
 4. Klik op Volgende.
 5. Kies de gewenste installatie:

  PerfectView setup - Type installatie

  Als u de PerfectView Designer geinstalleerd wilt hebben dan dient u het installatietype Aangepast te kiezen.
  De PerfectView-programmabestanden worden standaard in de map C:\Program files\PerfectView geïnstalleerd. U kunt deze locatie aanpassen met het installatietype Aangepast.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Installeren als u PerfectView wilt installeren.

  PerfectView setup - Gereed om perfectView te installeren

 8. Als de installatie goed is verlopen, wordt het volgende venster getoond.

  PerfectView setup - Setup voltooid

 9. Klik op Voltooien om de installatieprocedure af te sluiten.
 10. Indien u een PerfectView module of standaardpakket wilt installeren, dan voert u tevens bovenstaande stappen uit voor de betreffende module(s). Voor deze module(s) heeft u het betreffende licentienummer nodig. Indien u deze tijdens de installatie niet invult, kunt u deze na de installatie in PerfectView invoeren.
 11. Voor het achteraf invoeren van licentienummers in PerfectView, gaat u naar het menu Help > Over PerfectView. PerfectView setup - Over PerfectView
 12. Het venster "Over PerfectView" verschijnt. Op het tabblad Licenties kunt u uw licenties uit de lijst selecteren of zelf intypen, indien deze niet in de keuzelijst staan. Na het invullen van alle gegevens bevestigt u de invoer met de knop Toevoegen. Indien deze knop grijs blijft na het invoeren van uw licentie, dan heeft u mogelijk een typefout gemaakt of de module niet geinstalleerd. PerfectView setup - Licenties toevoegen

 

Netwerk-installatie(via Admin.exe)
Als u PerfectView in een netwerk wilt gebruiken, moet u een netwerkinstallatie uitvoeren. Hierdoor wordt een cliëntset-up van PerfectView op de server te gecreëerd. Gebruikers kunnen uiteraard ook gebruik maken van toepassingen die lokaal zijn geïnstalleerd. Een netwerkinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

1.

Netwerkinstallatie

Hierdoor wordt een set-up van PerfectView klaargezet voor een gedistribueerde installatie.

2.

Cliëntinstallatie

U installeert PerfectView op elk werkstation.

Neem de onderstaande informatie door voordat u de netwerkinstallatie uitvoert.

Rechten per gebruiker op de server
Tijdens de netwerkinstallatie van PerfectView moet u de netwerklocaties (mappen) van de onderstaande componenten opgeven. Per map en per component wordt aangegeven, welke rechten de gebruikers minimaal moeten hebben.

Component

Minimale gebruikersrechten

Map waarin het licentiebestand staat

List files (Windows)
File Scan (Novell)

Licentiebestand

Leesrechten
Map PerfectView netwerk-setup

List files (Windows)
File Scan (Novell)

Bestanden in de map PerfectView netwerk-setup

Leesrechten

Map PerfectView toepassingen

List files (Windows)
File Scan (Novell)
Bestanden in de map PerfectView toepassingen

Leesrechten (als de gebruiker alleen gegevens mag raadplegen)
Schrijfrechten (als de gebruiker ook gegevens mag wijzigen)
Aanmaakrechten (create) als de gebruiker nieuwe bestanden mag aanmaken

Het is ook mogelijk om op bepaalde toepassingen in de map Bestemming PerfectView toepassingen geen rechten toe te kennen. Door bijvoorbeeld aan een bepaalde gebruiker alleen leesrechten toe te kennen op Adressen.dbf, kan deze gebruiker wel gegevens raadplegen in deze toepassing, maar geen gegevens wijzigen.

Werkstationrechten per gebruiker
De vereiste gebruikersrechten zijn afhankelijk van het besturingssyteem van de gebruikers. Voor Windows 98 of Windows ME zijn geen specifieke rechten noodzakelijk. Voor Windows NT, 2000 of XP moet per gebruiker één van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • De gebruiker is lid van de Beheerders-groep (Administrators-groep).
 • Bij de gebruiker én bij het werkstation waarop de installatie wordt uitgevoerd, is de policy Always install with elevated privileges correct geconfigureerd.

Als een gebruiker zich aanmeldt (inlogt) op een werkstation als Administrator, kan PerfectView voor alle gebruikers worden geïnstalleerd. Het is uiteraard ook mogelijk dat de netwerkbeheerder per werkstation inlogt onder zijn eigen naam en de werkstation-installatie uitvoert.

Administrator set-up
Een Administrator set-up wordt gebruikt om een Netwerk set-up van PerfectView op de server klaar te zetten voor een gedistribueerde installatie.

 1. Plaats de PerfectView installatie cd-rom in het cd-station van uw PC (u kunt de installatie gewoon vanaf een werkstation uitvoeren). Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Kies Annuleren, want u wilt de Administrator set-up uitvoeren.
 2. Kies Uitvoeren in het menu Start van Windows. Voer het volgende commando in:
  D:\Admin.exe
  Waarbij "D:" de stationsletter van uw cd-rom-station is:

  PerfectView setup - Uitvoeren netwerk set-up PerfectView
  Klik op OK en de installatieprocedure wordt gestart.
  PerfectView setup - Admin Setup
   
 3. Klik op Volgende.
 4. Neem uw licentiegegevens over van het licentiecertificaat.

  PerfectView setup - Licentiecertificaat

  Markeer PerfectView Basislicentie om PerfectView te installeren.
  Markeer PerfectView Designer gebruikerslicentie om ook PerfectView Designer te installeren.
 5. Alle licentiegegevens worden in een centraal bestand opgeslagen. Kies voor dit bestand een netwerklocatie waarop alle gebruikers tenminste leesrechten hebben.
 6. Klik op Volgende.
 7. Kies de onderdelen die de gebruikers moeten installeren:

  PerfectView setup - Programma-onderdelen

  Voor een standaardinstallatie gebruikt u de bovenstaande opties.
 8. Klik op Volgende.
  Kies de plaats waar PerfectView netwerkset-up wordt geïnstalleerd. Kies een netwerklocatie waarop alle gebruikers tenminste leesrechten hebben.
  N.B. Alle gebruikers moeten een identieke netwerkverbinding (mapping) hebben naar deze locatie.

  Tip!
  Bij het maken van een netwerkset-up(via de Admin.exe) kunt u het beste voor elke versie van PerfectView een nieuwe map aanmaken. Installeer een nieuwe versie NIET in de map waar de bestaande netwerkset-up staat. Als er tijdens de installatie van de update fouten in de bestaande installatie gevonden worden zal de set-up van PerfectView deze proberen te repareren. Hiervoor zijn de originele installatiebestanden nodig. Zodra op alle pc's de nieuwe versie geïnstalleerd is kan de map met de oude netwerkset-up verwijderd worden.

  PerfectView setup - Bestemming PerfectView netwerk setup
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op Creëren om de clientset-up van PerfectView op de server te creëren.
 11. Als de installatie goed is verlopen, wordt het volgende venster getoond:

  PerfectView setup - PerfectView Administrator setup voltooid
 12. Klik op Voltooien om de installatieprocedure af te sluiten. De netwerkset-up staat nu klaar op de gekozen locatie en kan gebruikt worden voor de installatie op de werkstation.

Installatie per werkstation.
In deze installatieprocedure wordt PerfectView met behulp van de eerder gemaakte netwerkset-up per werkstation geïnstalleerd.

 1. Start de Windows Verkenner.
 2. Ga naar de locatie van de netwerkset-up van PerfectView en klik op Setup.exe.
  Setup.exe kan als Setup worden getoond, zonder bestandsextensie. Dit is afhankelijk van uw instellingen.
 3. Het installatieprogramma wordt gestart. Kies Volgende.
 4. Kies Installeren om de installatie uit te voeren.
 5. Na de installatie kunt u PerfectView opstarten en in gebruik nemen.

 

Windows 2000/XP Software Deployment
De onderstaande tekst is gebaseerd op Windows 2000, maar geldt ook voor Windows XP. Overal waar "Windows 2000" staat, kunt u ook "Windows XP" lezen.

Windows 2000 Software Deployment biedt beheerders de mogelijkheid om precies te bepalen, welke software op de werkstations wordt geïnstalleerd. PerfectView 9 ondersteunt Windows 2000 Software Deployment. Hierdoor bepaalt de beheerder op afstand welke gebruikers PerfectView installeren en gaan gebruiken. Deze techniek kan alleen worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

 • De netwerkinstallatie van PerfectView wordt uitgevoerd via de Domain Controller van een Windows 2000 domein met Active Directory. U maakt een nieuw Group Policy Object aan voor de installatie op de werkstations.
 • Op de betreffende werkstations is Windows 2000 geïnstalleerd.

De eisen ten aanzien van gebruikersrechten zijn hetzelfde als de eisen die in bij de paragraaf Netwerkinstallatie worden genoemd, met één uitzondering: een gebruiker hoeft niet te beschikken over Administrator-rechten. Door het gebruik van een Policy is dit namelijk niet noodzakelijk.
In de onderstaande procedure vindt u enkele aanwijzingen voor het uitvoeren van een PerfectView-installatie met behulp van Windows 2000 Software Deployment:

 1. Voer een netwerk-setup uit op een Windows 2000 domein met Active Directory.
 2. Maak een nieuwe Policy aan op de Domain Controller van het Windows 2000 domein. Deze wordt gebruikt om de PerfectView-installatie op de werkstations te activeren via het bestand PV.msi. Dit bestand staat op de netwerklocatie die tijdens de serverinstallatie is opgegeven.
  U hoeft geen transform-instellingen (mst-bestand) te definiëren. De installatie-instellingen van PerfectView zijn immers al vastgelegd tijdens de netwerkinstallatie.
  U kunt twee Deployment Methods gebruiken: Assigned of Published. Bij de methode Published moet de gebruiker PerfectView zelf installeren via het Configuratiescherm. Bij de methode Assigned wordt PerfectView automatisch geïnstalleerd als de gebruiker PerfectView via een snelkoppeling start vanaf het werkstation.
  Markeer Ignore Language When Deploying This Package in de Advanced Deployment Options. Hierdoor kan PerfectView worden geïnstalleerd op werkstations met uiteenlopende talen. Als u zeker bent dat alle werkstations gebruik maken van de Nederlandse versie van Windows 2000, hoeft u dit veld niet te markeren.

Installatie door gebruiker
Als een gebruiker inlogt op een werkstation, wordt nagegaan of de bovenstaande Policy van toepassing is. Als dit het geval is, wordt het werkstation in gereedheid gebracht voor de installatie van PerfectView. De installatiemethode hangt af van de Deployment method die is opgenomen in de Policy:

 • Assigned
  PerfectView wordt automatisch geïnstalleerd als de gebruiker PerfectView via een snelkoppeling vanaf het werkstation start.
 • Published
  De gebruiker moet PerfectView zelf installeren via het Configuratiescherm | Software. PerfectView is opgenomen bij Nieuwe Programma's toevoegen, in de rubriek Programma's toevoegen vanaf het netwerk.

 

Installatie aanpassen
U kunt de installatie opnieuw uitvoeren, bijvoorbeeld om nieuwe PerfectView-onderdelen te installeren. Ook is het mogelijk om een reparatie uit te voeren, bijvoorbeeld als er per ongeluk een programmabestand van PerfectView verwijderd is.

 1. Plaats de PerfectView installatie cd-rom in het cd-station van uw PC. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart:

  PerfectView setup - PerfectView installatie aanpassen

  Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, kiest u voor Uitvoeren in het menu Start van Windows. Voer het volgende commando in:
  D:\Setup.exe
  Waarbij "D:" de stationsletter van uw cd-rom-station is:

   

  Klik op OK en de installatieprocedure wordt gestart.
 2. Klik op Volgende.

  PerfectView setup - Wijzigen, Repareren of verwijderen

 3. Markeer Wijzigen om programma-onderdelen te verwijderen of toe te voegen. Markeer Repareren om programma-onderdelen te herstellen.

Na de keuze Wijzigen voert u de normale installatieprocedure opnieuw uit, waardoor u opnieuw kunt bepalen welke onderdelen worden geïnstalleerd. De keuze Wijzigen is niet beschikbaar als PerfectView is geïnstalleerd via een netwerkinstallatie of Windows 2000 Software Deployment. Het is namelijk niet mogelijk om af te wijken van de keuzen die tijdens de eerste installatie zijn gemaakt door de beheerder.
Als een bepaalde gebruiker wil afwijken van de instellingen van de netwerkinstallatie, moet deze gebruiker PerfectView stand-alone installeren. Deïnstalleer eerst de netwerkinstallatie en voer dan een stand-alone installatie uit.
Na de keuze Repareren volgt u verder de instructies op het scherm. Tijdens een reparatie worden ontbrekende of beschadigde bestanden opnieuw geïnstalleerd.

 

Update installeren
Als u een update van PerfectView moet installeren, let dan op de volgende aandachtspunten:

 • Maak van te voren altijd een backup van de database bestanden / SQL-database.
 • Zorg ervoor dat alle gebruikers het programma PerfectView afgesloten hebben .
 • Zorg ervoor dat de programma's Ms-Word, Ms-Outlook en/of GroupWise zijn afgesloten.
 • De update kan worden geïnstalleerd zonder PerfectView eerst te deïnstalleren. Het installeren van een update verloopt grotendeels hetzelfde als een eerste installatie.
 • Als u tijdens de installatie kiest voor de optie Aangepaste set-up neemt PerfectView uw oude instellingen en bestandslocaties automatisch over.
 • De bestaande databestanden worden tijdens het installeren van een update niet overschreven.
 • Zorg er voor dat op alle clients dezelfde versie van PerfectView wordt geïnstalleerd .
 • Gelijktijdig gebruik van PerfectView 9.3b en een eerdere versie is NIET mogelijk en kan leiden tot corrupte databestanden / SQL-database!
 • Bij de SQL en ORACLE versie moeten de .pv bestanden opnieuw gemigreerd worden.
 • Na de installatie kan het bij de eerste keer langer duren voordat PerfectView is opgestart. Dit komt doordat de programma indexen opnieuw worden opgebouwd
(489 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)